Nieuwe vertegenwoordiging : Duetto Engineering

Akron heeft recent de vertegenwoordiging vervorwven van Duetto Engineering in BeNeLux. Duetto Engineering wordt een waardevolle partner voor complexe metingen (GPS components, Signal Converter Components & Signalrouter Components)  binnen de automotive sector.