“Versterkt geluid” Leefmilieu Brussel

Het nieuwe besluit over “Versterkt geluid” zal op 21 februari 2018 in werking treden.  Vanaf die datum zullen alle Brusselse activiteiten die versterkt geluid verspreiden, ongeacht of ze zich in open lucht afspelen of niet, de nieuwe regels moeten naleven om het publiek te beschermen tegen geluidsoverlast.