Sensoren met intelligente connector

Alle onderstaande sensoren zijn beschikbaar met de intelligente ALMEMO connector waarin ook de calibratiegegevens worden opgeslagen. Ook voor externe sensoren zijn er heel wat ALMEMO connectors beschikbaar, zodat u ook uw sensoren kan aansluiten.